1/GIAO HÀNG TRONG TPHCM

– Miễn phí ship với tất cả các đơn hàng trên 500k

– Phí ship theo đơn vị vận chuyển dưới 500k

2/GIAO HÀNG TỈNH

– Miễn phí ship với tất cả đơn hàng trên 1500k

– Phí ship theo đơn vị vận chuyển dưới 1500k

3/ PHÍ THU COD

– Phí Thu hộ COD đồng giá 30k/đơn hàng